• Kompletne odwzorowywanie procesów przemysłowych w świecie wirtualnym
 • Nauka procedur bezpieczeństwa i obsługi narzędzi, maszyn oraz linii produkcyjnych
 • Interaktywny warsztat pracy, ćwiczenia praktyczne, trójwymiarowe modele przedmiotów i postaci
 • Realistyczne symulacje czynności wykonywanych w dowolnie określonych warunkach
 • Bezpieczne testowanie umiejętności zachowania się pracowników w sytuacjach niebezpiecznych
 • Wirtualne rekonstrukcje środowiska pracy
 • Możliwość wprowadzania elementów grywalizacji
 • Szkolenia BHP w wirtualnej rzeczywistości
 • Nauka dowolnej profesji, procedury, zasad obsługi klienta
 • Symulatory wypadków i awarii podczas prac na wysokościach oraz innych ryzykownych operacji

 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY SZKOLEŃ VR:

 • Możliwość zdalnego szkolenia pracowników: bez konieczności przebywania w miejscu pracy
 • Redukcja kosztów: szkolenie bez potrzeby eksploatowania prawdziwych narzędzi i maszyn
 • Bezpieczny sposób testowania kwalifikacji kandydatów do pracy: bez realnych zagrożeń i pod kontrolą pracodawcy
 • Możliwość szkolenia wielu pracowników: jednocześnie oraz na niewielkiej przestrzeni

Instytut Wirtualnej Rzeczywistości

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli omówić sposób wykorzystania
innowacyjnej technologii VR w Twojej firmie.